LASEK BRZOZOWY 12,

Ursynów

LASEK BRZOZOWY 12

Ursynów

LASEK BRZOZOWY 12

Ursynów

Jesteśmy przedszkolem terapeutycznym

Specjalizujemy się w pomocy i wsparciu dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

O nas

Jesteśmy przedszkolem terapeutycznym specjalizującym się w pomocy i wsparciu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W naszym przedszkolu stawiamy przede wszystkim na samodzielność i komunikację – terapia pedagogiczno-psychologiczna, logopedia, trening komunikacji, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych to podstawa naszej pracy.

Nasze zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy mają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem w przedszkolach terapeutycznych, specjalnych czy poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Zespół

Rekrutacja

Do Punktu Przedszkolnego „Ósmy Krasnal” przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) lub niepełnosprawność sprzężoną oraz opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.W ramach opłaty czesnego naszym dzieciom zapewniamy: Zajęcia terapeutyczne w godzinach 7.30-13.00 oraz świetlicę w godzinach 13.00-16.00 Terapię indywidualną psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 4x w tygodniu; Terapię w grupie rówieśniczej połączoną z Treningiem Umiejętności Społecznych w wymiarze 10h/tydz.; Zajęcia logopedyczne indywidualne w wymiarze 2h/tydz. uprzedzone diagnozą logopedyczną
Zajęcia integracji sensorycznej w wymiarze 2h/tydz.; Alpakoterapię
Trening jedzenia; Trening komunikacji (wprowadzanie komunikacji AAC)

WWR

Oprócz terapii dla dzieci z naszego przedszkola, zapraszamy również dzieci spoza naszej placówki, dla których organizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – nasi specjaliści zadbają o ich rozwój społeczny i emocjonalny. W ramach WWR realizujemy zajęcia z zakresu terapii ręki, logopedii, treningu umiejętności społecznych (są to zajęcia grupowe), terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej.

Kontakt

tel: 537 056 670
ul. Lasek Brzozowy 12/U1
02-792 Warszawa

Copyright 2024 © Ósmy Krasnal I designed by Eskamedia